ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

ข่าวสาร ข้อมูล กิจกรรม ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

การบรรยายพิเศษเพื่อพัฒนากำลังพล เรื่อง เทคนิคการนำเสนอและ
การบรรยายสรุปอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ฝวก.ยศ.ทร. จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการนำเสนอและการบรรยายสรุปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาทักษะให้แก่นักศึกษา นายทหารนักเรียนหลักสูตรต่างๆ ใน ยศ.ทร. รวมทั้งถ่ายทอดสดให้ข้าราชการ ทร. ร่วมรับฟังตามนโยบาย ผบ.ทร.ประจำปี งป.๖๗ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เกษมสันต์ วีระกุล นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์และ AEC และ พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ รองโฆษก ทร. เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุม บริพัตร ชั้น ๕ อาคาร สรส.ยศ.ทร.

พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตร

พล.ร.ต.กิตติพงษ์ จันทร์สมบูรณ์ หน.ฝวก.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑ นาย ณ ชั้น ๑ อาคาร สรส. ยศ.ทร. เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ ธ.ค.๖๖

ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
อาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

วันอังคารที่ ๑๙ ธันวามคม ๒๕๖๖ พลเรือตรี กิตติพงษ์ จันทร์สมบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพล ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ บริเวณหน้าพระอนุสาวรีย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ครบรอบ ๑๔๓ ปี

ศึกษาดูงานฝ่ายช่าง การบินไทย สุวรรณภูมิ

นาวาเอก ถนัด พลอยวิรัช ผู้อำนวยการ กองวิชาวิศวกรรม ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ นำคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตร
ชั้นต้นพรรคกลิน ดูงานฝ่ายช่าง การบินไทย สุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

บรรยายพิเศษเพื่อการพัฒนากำลังพล

ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดการบรรยายพิเศษเพื่อพัฒนากำลังพล ในหัวข้อเรื่อง “ความขัดแย้ง อิสราเอล – ปาเลสไตน์ และผลกระทบกับประเทศไทย (Israel – Palestine: Conflicts and Impact on Thailand)” บรรยายโดย ผศ.ดร.ไพลิน กิตติเสรีชัย โดยมี พล.ร.ต. กิตติพงษ์ จันทร์สมบูรณ์ หน.ฝวก.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพุธที่ ๖ ธ.ค.๖๖ ณ ห้องบริพัตร อาคาร สรส. ยศ.ทร.

แนะแนวการศึกษา ให้กับหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ

พล.ร.ต. กิตติพงษ์ จันทร์สมบูรณ์ หน.ฝวก.ยศ.ทร. นำคณะผู้บริหารในฝ่ายวิชาการทำการแนะแนวการศึกษาให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ เมื่อวันที่  ๒๐ ต.ค.๖๖ ณ ห้องเรียน วทร. ชั้น ๓ อาคาร สรส.ยศ.ทร.

ประชุมวิชาการของกองทัพเรือ

กองทัพเรือ จัดการประชุมวิชาการของกองทัพเรือ ครั้งที่ ๑๒ ในหัวข้อ “Blue Economy : บทบาทสากลใหม่ของกองทัพเรือไทย สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เมื่อ ๓๐ ส.ค.๖๖ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ Read More

ชี้แจงแนวทางการฝึก

พล.ร.ท. วสันต์ สาทรกิจ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับฟังการชี้แจงแนวทางการฝึก ทร.  จากฝ่ายวิชาการ เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค.๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ตึก บก. ยศ.ทร. Read More

จัดการบรรยายพิเศษ

ฝวก.ยศ.ทร.จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “โลจิสติกส์ในศตวรรษที่ ๒๑ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสีน้ำเงิน” เมื่อ ๙ ส.ค.๖๖ ณ ห้องประชุมบริพัตร อาคาร สรส.ยศ.ทร. โดยเรียนเชิญ ศ.ดร.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ เป็นวิทยากร Read More

ติดต่อเรา

ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 106 หมู่3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 0-2475-3423 โทรสาร : 0-2475-3423

Scroll to Top