ประกันคุณภาพการศึกษา

Educational Quality Assurance 

การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการและการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา 

ข้อมูลสนับสนุน

การประกันคุณภาพการศึกษา Educational Quality Assurance

ข้อมูลสนับสนุนรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ download

ข้อมูลสนับสนุนรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ download

ข้อมูลสนับสนุนรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ download

กรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษาตามแนวทางรับราชการของ ยศ.ทร.(สถานศึกษาในส่วนการศึกษาที่หนึ่ง)” พ.ศ.๒๕๖๔ download

กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษาในส่วนการศึกษาที่หนึ่ง พ.ศ.๒๕๖๓ download

กรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษาตามแนวทางรับราชการของ ยศ.ทร.(สถานศึกษาในส่วนการศึกษาที่หนึ่ง)” พ.ศ.๒๕๖๑ download

ติดต่อเรา

ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 106 หมู่3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 0-2475-3423 โทรสาร : 0-2475-3423

Scroll to Top