กองเอกสารวิจัย

    ภารกิจ มีหน้าที่ให้การศึกษา แนะนำ ส่งเสริม การทำเอกสารวิจัย/เอกสารประจำภาคเคราะห์ ประเมินผลเอกสารวิจัย/เอกสารประจำภาคของนักศึกษา วทร. นทน.รร.สธ.ทร. ตลอดจนเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่งานวิจัย และเอกสารทางวิชาการอื่น ๆ ออกสู่สาธารณะ

ภารกิจที่ฝ่ายวิชาการมอบหมายเพิ่มเติม

รับผิดชอบกระบวนการจัดทำเอกสารประจำภาค เอกสารวิจัย และบทความทางวิชาการของหลักสูตรต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ฝวก.ยศ.ทร.

tammanoon

นาวาเอก ธรรมนูญ แสนดวงดี
ผอ.กอวจ.ฝวก.ยศ.ทร.

panyasiri
นาวาเอก ปัญญสิริ มีสมโสต
รอง ผอ.กอวจ.ฝวก.ยศ.ทร.
นาวาเอก ชัยวัฒน์ สุวรรณสุทธิ์
นักศึกษาการวิจัย กอวจ.ฝวก.ยศ.ทร.
เรือเอก ชนินทร์ หมื่นหนู
รรก.นักศึกษาวิเคราะห์ กอวจ.ฝวก.ยศ.ทร.
พันจ่าเอก นพดล อังคษร
จนท.ธุรการ กอวจ.ฝวก.ยศ.ทร.

จนท.ธุรการ กอวจ.ฝวก.ยศ.ทร.

ติดต่อเรา

ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 106 หมู่3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 0-2475-3423  โทรสาร : 0-2475-3423
Scroll to Top