ฝ่ายวิชาการ Advanced Academic Branc

เป็นผู้นำทางด้านความรู้ ความคิดด้านกิจการทางทะเล มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสู่ระดับสากล

ภารกิจ : มีหน้าที่ให้การฝึกศึกษา เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการศึกษาค้นคว้า และเสนอแนะทางวิชาการ จัดทำตำรา เอกสาร ประกอบการศึกษา และเอกสารการฝึก รวมทั้งเสนอแนะการจัดครู อาจารย์ผู้สอน วิทยากรในการสอน/สัมมนาตามสาขาวิชาที่รับผิดชอบ

ติดต่อเรา

ติดต่อ ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
106 หมู่3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
สอบถามหน่วยงาน โทร.: 0-2475-3423 , โทรสาร : 0-2475-3423

Scroll to Top